72 Aylık ve Üzeri Olan Çocukların Kayıtları Ertelenebilir Mi?

Okul Öncesi Eğitimi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. maddesinin 6. fıkrasının a ve b bendinde ;

a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.” denilmektedir.

66-68 ay arası çocuklar velinin yazılı talebi ile 1. Sınıfa kayıtları yapılırken, 69-71 aylık olanlar ise yine velinin yazılı talebi doğrultusunda kayıtları ertelenebilmektedir.

Okul Öncesi Eğitimi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. maddesinin 5. fıkrasının ç bendinde ;

“Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.” denilmektedir.

72 AYLIK VE DAHA ÜZERİNDEKİ ÇOCUKLAR NE OLACAK?

72 aylık ve daha üzerindeki çocukla ilkokul öğrenimlerine zorunlu olarak başlayacaklar ancak Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı bulunan öğrenciler 1.Sınıf kayıtlarını erteleyebilecekler.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 34. Maddesinin 5. fıkrasında ;

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibarıyla 68 ayını tamamlamış,79 aydan gün almamış olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ile belgeleyen öğrencilerin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır. e-Okul Sistemi üzerinden ilkokula kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile okul öncesi eğitim kurumunda eğitimlerini sürdürürler.

Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde 68 ayını tamamlamış,79 aydan gün almamış olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ilkokula başlamasının  uygun olmadığının doktor raporu ve Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı ile belgelenmesi durumunda okul öncesi kurumlarına kayıtları yapılabilmektedir.

Selçuk ŞAHİN

Buy Nolvadex UK

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*