Okul Aile Birliği İşletme Defteri Kapatılması

Okul-Aile Birliği yönetim kurullarınca Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının c bendine göre tuttukları gelir-gider defteri (işletme defteri) kapatma işlemlerinde farklı uygulamalar yapıldığı bilinmektedir.

Gelir-gider defterinde (işletme defterinde) yılda 2 kez kapama yapılır.

Birinci kapama ilgi Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında “Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç Ekim ayının sonuna kadar; yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.” hükmüne göre Ekim ayında “Ara Dönem Kapaması (01 Ocak-15 Ekim arası)” yapılır.

Bir önceki Okul Aile Birliği yönetim kurulu önceki dönemde elde ettiği gelir ve bu gelirden yapılan harcamaları bir sonraki yeni oluşacak yönetime hesap verilebilirlik için hesap kapaması yapar. Ancak sıra numarası kaldığı yerden devam eder.

İkinci kapama “Yıl Sonu Hesap Kapaması” dır. Kullandığımız Türkiye’de Eğitim Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi (TEFBİS) mali yılı (01 Ocak-31 Aralık) referans aldığı için TEFBİS ile defter kayıtlarının birbirine eşit olabilmesi için yıl sonu kapaması sonucuna göre eşitlik sağlanması açısından her yıl 31 Aralıkta Yıl Sonu Kapaması yapılır.

Sonuç olarak genel kurul değişiminde hesap verilebilirlik için “Ara Dönem Kapaması”; mali yıl sonunda ise “Yıl Sonu Hesap Kapaması” yapılarak işlem gerçekleştirilir.

Buy Amoxil UK

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*