EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN NORM KADRO GÜNCELLENMESİNDE YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

Eğitim kurumlarının 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına esas olmak üzere;

İl Millî Eğitim Müdürlüklerindeki  MEBBİS yöneticilerine 07/10/2019 tarihinde MEBBİS Modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilecektir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemlerini yapması gerekmektedir.

Eğitim Kurum  Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri07/10/2019- 09/10/2019  
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi  Kontrol Tarihleri10/10/2019- 11/10/2019  
İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi   Kontrol Tarihleri14/10/2019-
18/10/2019

Veri giriş ekranlarında bilgi girişi yapılabilmesi için ;
? Kurum bilgileri veri giriş,
? Norm bilgileri veri giriş,
? Öğrenci bilgileri veri giriş,
ekranlarında “Kaydet” işlemi yapılmalıdır.
Bu işlem yapılmadığı takdirde e-okul ve diğer modüllerden gelen verilerin sisteme aktarımı gerçekleşmeyecektir.

A.KURUM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI
e-okul üzerinden ; Öğretim şekli, derslik sayısı, yatılı ve pansiyon, birleştirilmiş sınıf bilgileri, yatılı öğrenci sayısı, okul ve kurumdaki oda sayısı verileri aktarılacaktır (Bu verilerdeki hata ve eksikliklerin e-okul ve ilgili modüllerde tam ve doğru şekilde güncellenmesi).

Eğitim kurumu müdürlüklerince girilmesi gereken veriler; Tam gün/tam yıl

kamagra pills

, çırak-kursiyer sayısı, 3308’e tabi öğrenci sayısı, A.Ö. kapsamında yüz yüze eğitim öğrenci sayısı, kurum taşıma eğitim merkezi, döner sermaye, hastane okulu bilgileri, alan/bölüm, atölye, laboratuvar sayıları ve aynı binada eğitim veren kurumların ilişkilendirme iş ve işlemlerinin eğitim kurumu müdürlüklerince veri girişinin yapılması.

B.ÖĞRENCİ SAYILARI VERİ GİRİŞ EKRANI
e-okul üzerinden; Özel Eğitim Kurumları ile diğer eğitim kurumları bünyesindeki özel alt sınıflar hariç olmak üzere, tüm eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumları ana uygulama sınıflarındaki şube ve öğrenci sayıları aktarılacaktır (Bu verilerdeki hata ve eksikliklerin e-okulda tam ve doğru şekilde güncellenmesi).
Eğitim kurumu müdürlüklerince girilecek veriler; Özel eğitim kurumları ile özel alt sınıfı bulunan eğitim kurumlarındaki, özel eğitim öğrencilerinin engel durumlarına ait açılımların (Özel eğitim öğrencileri e-okuldan çekilmekte olup, öğrenci sayılarına ilişkin engel durumlarına ilişkin açılım ve şube sayılarının manuel olarak işlenmesi gerekmektedir.) girilmesi.

C.NORM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI
e-okul üzerinden; ilkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarına ait Talim ve Terbiye Kurulunun yayımlamış olduğu haftalık ders çizelgeleri sisteme yüklenmiş olup, bu çizelgeler doğrultusunda kurum türlerine göre zorunlu ders yükleri otomatik yansıtılmaktadır.

Bunun dışında;
1-İlkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarının seçmeli ve yönetici ders yükleri,

2-Sistem tarafından hesaplanan zorunlu ders yükleri dışında okutulan alanların sisteme işlenerek “yönetici, norma esas ve seçmeli ders yükü” alanların (Örn: almanca, fransızca, arapça vb.) ve şube bazlı belirlenen alanların (Örn: okul öncesi , özel eğitim ve rehberlik vb. ) eklenmesi,

3-Ortaokullarda zorunlu ders olarak okutulan Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün hesaplanmasında; grup eğitimi yapılması ve hesaplamanın bu doğrultuda belirlenmesi sebebiyle ders yükünün manuel olarak girilmesi, diğer seçmeli ders yükleri ile yöneticilerin gireceği ders yükleri ise kurum müdürlüklerince girileceğinden, Norm Kadro Modülü Veri Girişi Ekranları açılmadan alan bazlı hazırlanması,

4-İlkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ve imam hatip ortaokullarının zorunlu ders yükleri Norm Kadro Modülü tarafından hesaplanmaktadır. Bu çerçevede ortaokul, yatılı bölge ortaokulu, imam hatip ortaokullarının, haftalık ders çizelgelerinde zorunlu seçmeli ders olarak belirlenen;

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerince okutulan zorunlu seçmeli dersler arasında yer alan Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler derslerinin ders yükleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

*Sosyal Bilgiler öğretmenlerince okutulan zorunlu seçmeli dersler arasında yer alan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin ders yükleri Sosyal Bilgiler alanına Norm Kadro Modülü tarafından otomatik olarak hesaplanarak eklendiğinden bu zorunlu seçmeli derslerin ders yükleri ayrıca eğitim kurumu müdürlüklerince girilmeyecektir.

5– Yöneticilerin gireceği ders yüklerinin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gösterilmesi, yöneticilerin gireceği ders saati sütununa ;alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati girilmemesi, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında görev yapan yöneticilerin geçici görev yaptığı eğitim kurumuna herhangi bir alanda ders saati yazılmaması

6-Özel Eğitim kurumları ile bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan eğitim kurumlarının; öğrenci sayısı, şube sayısı (e-okulda birleştirilemeyen şubelerin öğrenci bilgileri veri giriş ekranında birleştirilerek) ve engel durumuna ilişkin bilgilerin, öğrenci bilgileri veri giriş ekranındaki özel eğitim öğrenci açılımına girilmesi (kaynaştırma öğrencilerinin hiçbir şekilde özel eğitim öğrencisi olarak değerlendirilmemesi ve özel eğitim öğrenci hanelerine girilmemesi),

7-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kurul Kararına göre işlemlerin yapılması (tıklayınız),

8-Alan bazlı ders yükünün hesabında; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ders saatlerinin dikkate alınmaması,

9-Ortaöğretim kurumları ile özel eğitim kurumlarının tüm ders yüklerinin, eğitim kurumlarınca girilmesi,
gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*