Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri

Kurum/Okulların 2019 yılı Yıl Sonu İşlemleri için Muhasebe birimi ile hesap denkliğinin sağlanması, oluşabilecek farkların veya kuruş farklarının muhasebe birimine bildirilerek kapatılması gerekmektedir.

Okul Müdürlüklerinin 2019 yılı Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler yazımız ekinde açıklanmıştır.

? Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Sayım ve Yıl Sonu İşlemlerini İndirmek İçin Tıklayınız ?

? Tutanak Örneği ve Kuruş Farkı Cetvelini İndirmek İçin Tıklayınız ?

HAZIRLANACAK BELGELER

 • 1- Taşınır (TKYS) – Taşınır (Muhasebe) Raporu
 • 2- Sayım Tutanağı
 • 3- Sayım Döküm Cetveli
 • 4- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli
 • 5- Yılsonu İtibari İle En Son Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin Sıra Numarasını Gösterir Tutanak

1-TAŞINIR (TKYS) – TAŞINIR (MUHASEBE) RAPORU

 • Sisteme giriş – Yönetim Raporları –
 • Taşınır (TKYS) – Taşınır (Muhasebe) Raporu –
 • Yıl seç (2019) – “Pdf Rapor” bölümünden gelen sayfanın çıktısını alın.
 • Taşınır (TKYS) – Taşınır (Muhasebe) Raporundan Taşınır Tutarı ve Muhasebe Tutarının birbirine denk olup olmadığı, denk ise kuruş farkının bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
 • Taşınır Tutarı ve Muhasebe Tutarı arasındaki fark “0” (sıfır) değilse İl/İlçe MEM Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisiyle görüşmeniz gerekmektedir.
 • Taşınır (TKYS) – Taşınır (Muhasebe) Raporu fark sütununda; fark kuruş ise “Kuruş Farkları Cetveli” düzenlenerek ilgili malmüdürlüğüne verilir ve hesap denkliği sağlanır.
 • Taşınır (Muhasebe) Raporu fark sütununda fark “0” sıfır ise aşağıdaki işlem basamakları sırasıyla uygulanır.

2-SAYIM TUTANAĞI

 • Sisteme giriş
 • Sayım ve yılsonu işlemleri
 • Sayım tutanağını oluştur
 • Ambar seç
 • Sayım miktarını otomatik tamamla
 • Kaydet
 • Tamam
 • Sayım tutanağı sonlandır
 • Sayım tutanak listesi
 • Yıl seç (2019)
 • Ambar seç
 • Oluşan tutanağı seç
 • Sayım tutanak raporu

3- SAYIM DÖKÜM CETVELİ

 • Sisteme giriş
 • Taşınır raporlar
 • Taşınır raporlar
 • Rapor seç (13 Nolu Örnek – Sayım Döküm Cetveli)
 • Ait olduğu yıl seç (2019)
 • Hesap kodu seç (tüm hesaplar seçilecek)
 • Rapor

4- HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ

 • Sisteme giriş
 • Taşınır raporlar
 • Taşınır raporlar
 • Rapor seç (14 Nolu Örnek – Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Kütüphane / Müze Dahil)
 • Ait olduğu yıl seç (2019)
 • Hesap kodu seç (tüm hesaplar seçilecek) – Rapor

5-YILSONU İTİBARI İLE EN SON DÜZENLENEN TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN SIRA NIMARASINI GÖSTERİR TUTANAK

Son düzenlenen taşınır işlem fişinin numarasını bulmak için :

 • Sisteme giriş
 • Taşınır mal işlemleri
 • Onaylı taşınır işlem fişleri
 • Tif çeşidi seç (Bu seçimde giriş ve çıkış tifleri ayrı ayrı seçilecek çıkan sayfada en üst satırda 2019 yılına ait en yüksek rakamlı tifin numarası yazılacak.

6-YILSONU İŞLEMLERİNİ BİTİR

Denklik sağlanmış, “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli” imzalanmış ise ;

 • Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri
 • Yıl Sonu İşlemlerini Bitir
 • 2019 Yıl Sonu İşlemlerini Bitir

Üç nüsha olarak alınıp dosyalanan çıktılar

, gerekli yerlere imzalattırılır. Onaylanmış olan çıktıların bir nüshası okuldaki/kurumdaki dosyasında muhafaza edilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*