KULÜP ve SOSYAL ETKİNLİKLER

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU

? 2019 / 2020 Sosyal Etkinlikler Kurulu Toplantı Tutanağı

? 2019 / 2020 Sosyal Etkinlik Modülü Tanıtım Toplantısı

? 2019 / 2020 Sosyal Etkinlikler Kurulu Yıllık Çalışma Planı

SOSYAL KULÜPLER

? 2020 / 2021 Sosyal Kulüp Danışman Öğretmen Görev Dağılım Çizelgesi-1

? 2020 / 2021 Sosyal Kulüp Danışman Öğretmen Görev Dağılım Çizelgesi-2

? 2020 / 2021 Sosyal Kulüpler Çizelgesi

BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR

? 2020 / 2021 Belirli Gün ve Haftalar Görev Dağılım Çizelgesi – 1

? 2020 / 2021 Belirli Gün ve Haftalar Görev Dağılım Çizelgesi – 2

? 2020 / 2021 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi

ÖĞRENCİ GEZİLERİ

? Öğrencileri Gezileri İş ve İşlemler

SOSYAL ETKİNLİKLER MODÜLÜ

? Sosyal Etkinlik Modülü Yapılması Gereken İşlemler

? Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu

? Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu (Özet)

? 100 Soruda Sosyal Etkinlik Modülü

? Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (EK-1)

? eTwinning Kulübü Sosyal Etkinlik Girişi

? Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi