KULÜP ve SOSYAL ETKİNLİKLER

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU

👉 2019 / 2020 Sosyal Etkinlikler Kurulu Toplantı Tutanağı

👉 2019 / 2020 Sosyal Etkinlik Modülü Tanıtım Toplantısı

👉 2019 / 2020 Sosyal Etkinlikler Kurulu Yıllık Çalışma Planı

SOSYAL KULÜPLER

👉 2020 / 2021 Sosyal Kulüp Danışman Öğretmen Görev Dağılım Çizelgesi-1

👉 2020 / 2021 Sosyal Kulüp Danışman Öğretmen Görev Dağılım Çizelgesi-2

👉 2020 / 2021 Sosyal Kulüpler Çizelgesi

BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR

👉 2020 / 2021 Belirli Gün ve Haftalar Görev Dağılım Çizelgesi – 1

👉 2020 / 2021 Belirli Gün ve Haftalar Görev Dağılım Çizelgesi – 2

👉 2020 / 2021 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi

ÖĞRENCİ GEZİLERİ

👉 Öğrencileri Gezileri İş ve İşlemler

SOSYAL ETKİNLİKLER MODÜLÜ

👉 Sosyal Etkinlik Modülü Yapılması Gereken İşlemler

👉 Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu

👉 Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu (Özet)

👉 100 Soruda Sosyal Etkinlik Modülü

👉 Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (EK-1)

👉 eTwinning Kulübü Sosyal Etkinlik Girişi

👉 Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi