MEVZUAT

👉🏼 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

🔎 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

🔎 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ekleri

🔎 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e ilişkin hazırlanan kılavuz

🔎 Eğitim Videoları

YÖNETMELİKLER

👉🏼 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

👉🏼 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

👉🏼 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

👉🏼 Okul Servis Araçları Yönetmeliği

👉🏼 Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği

👉🏼 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

👉🏼 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

👉🏼 Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği

👉🏼 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

👉🏼 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

👉🏼 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

👉🏼 Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

👉🏼 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

👉🏼 Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

👉🏼 Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği