PERSONEL İŞLERİ

ATAMA

? Göreve Başlama-Görevden Ayrılma Üst Yazı Örnekleri

? Atamalarda Hazırlanması Gereken Evraklar

? İlişik Kesme ve Göreve Başlama İşlemleri

? Yolluk Hazırlama Programı (2020)

? Yolluk Hazırlama İşlem Basamakları

? Personel Nakil Bildirimi

? Özür Grubu Evrak Yükleme İşlemi

? MEBBİS Atamam ve Yer Değiştirme Kararnamesi Alma

ÖZLÜK

? MEBBİS Kademe Terfi İşlem Basamakları

? NORM KADRO VERİ GİRİŞİ BİLGİLENDİRME TUTANAĞI

? NORM KADRO DÜZELTME ÇİZELGESİ

? Hazırlık Ödeneği Bilgi Girişi

? Ayakta Tedavi Beyan Belgesi

? Aile Durum Bildirimi Kılavuzu

? Doğum Yardımı Başvuru Formu

? Mal Bildirim Formu

? Babalık İzin Dilekçesi

? (Ücretsiz İzin Dilekçesi ( Doğum )

? Ücretsiz İzin Dilekçesi ( Askerlik )

? Ücretsiz İzin Dilekçesi ( Hizmet süresi 5 yıl ve daha fazla olanlar )

? Ücretsiz İzin İptal Dilekçesi

? Emeklilik Dilekçesi

NÖBET İŞLEMLERİ

? 2020 / 2021 Nöbetçi Öğretmen Görev Talimatnamesi

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN

? Ücretli Öğretmenlerin Başvuru İşlemleri Kılavuzu

? Ücretli Öğretmen Hizmet Belgesi

? Ücretli Öğretmen Görev Yeri Belgesi

? Ücretli Öğretmen e-Bildirge İşlemleri

? Ücretli Öğretmen İşe Giriş ve İşten Ayrılış İşlemleri

TOPLUM YARARINA ÇALIŞANLAR (TYP)

? Toplum Yararına Program Katılımcı Devam Çizelgesi

? TYP İzin Onay Formları

? İşe Başlama Eğitimleri

? Typ Çalışanları Temel Eğitim Programı (Sunu)

SÜREKLİ İŞÇİ – GEÇİCİ İŞÇİ

? 696 Khk Geçici İşçilerin Hak Ve Sorumlulukları

? Sürekli/ Geçici İşçi İzin Onay Belgeleri ( 2 Adet )

? Geçici İşçi Aylık Puantaj Cetveli