PERSONEL İŞLERİ

ATAMA

👉 Göreve Başlama-Görevden Ayrılma Üst Yazı Örnekleri

👉 Atamalarda Hazırlanması Gereken Evraklar

👉 İlişik Kesme ve Göreve Başlama İşlemleri

👉 Yolluk Hazırlama Programı (2020)

👉 Yolluk Hazırlama İşlem Basamakları

👉 Personel Nakil Bildirimi

👉 Özür Grubu Evrak Yükleme İşlemi

👉 MEBBİS Atamam ve Yer Değiştirme Kararnamesi Alma

ÖZLÜK

👉 MEBBİS Kademe Terfi İşlem Basamakları

👉 NORM KADRO VERİ GİRİŞİ BİLGİLENDİRME TUTANAĞI

👉 NORM KADRO DÜZELTME ÇİZELGESİ

👉 Hazırlık Ödeneği Bilgi Girişi

👉 Ayakta Tedavi Beyan Belgesi

👉 Aile Durum Bildirimi Kılavuzu

👉 Doğum Yardımı Başvuru Formu

👉 Mal Bildirim Formu

👉 Babalık İzin Dilekçesi

👉 (Ücretsiz İzin Dilekçesi ( Doğum )

👉 Ücretsiz İzin Dilekçesi ( Askerlik )

👉 Ücretsiz İzin Dilekçesi ( Hizmet süresi 5 yıl ve daha fazla olanlar )

👉 Ücretsiz İzin İptal Dilekçesi

👉 Emeklilik Dilekçesi

NÖBET İŞLEMLERİ

👉 2020 / 2021 Nöbetçi Öğretmen Görev Talimatnamesi

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN

👉 Ücretli Öğretmenlerin Başvuru İşlemleri Kılavuzu

👉 Ücretli Öğretmen Hizmet Belgesi

👉 Ücretli Öğretmen Görev Yeri Belgesi

👉 Ücretli Öğretmen e-Bildirge İşlemleri

👉 Ücretli Öğretmen İşe Giriş ve İşten Ayrılış İşlemleri

TOPLUM YARARINA ÇALIŞANLAR (TYP)

👉 Toplum Yararına Program Katılımcı Devam Çizelgesi

👉 TYP İzin Onay Formları

👉 İşe Başlama Eğitimleri

👉 Typ Çalışanları Temel Eğitim Programı (Sunu)

SÜREKLİ İŞÇİ – GEÇİCİ İŞÇİ

👉 696 Khk Geçici İşçilerin Hak Ve Sorumlulukları

👉 Sürekli/ Geçici İşçi İzin Onay Belgeleri ( 2 Adet )

👉 Geçici İşçi Aylık Puantaj Cetveli